Cennik

Oferta całodzienna / kompleksowa:
Wpisowe - 450 zł - płatne jednorazowo.

Czesne miesięczne - 1000 zł

Dzienna stawka żywieniowa (trzy posiłki) – 13zł- w przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce, jeżeli personel został powiadomiony o nieobecności oraz o przewidywanej ilości dni, w których dziecko będzie nieobecne w placówce.


Karnet  MAŁY - 4 godziny dziennie od 8.00 do 12.00 (nie ma możliwości zmiany godzin).
Wpisowe - 450 zł - płatne jednorazowo.
80 godzin do wykorzystania przez 1 miesiąc - 750 złPobyt należy zgłosić najpóźniej w przeddzień planowanej opieki nad dzieckiem oraz zadeklarować chęć pozostawienia dziecka podczas posiłku (wskazanie posiłku, który dziecko będzie spożywało w placówce).Jeśli nasz Klubowicz zachorował i nie może przyjść do Klubu, a Rodzic nie ma go z kim zostawić, HappyBOBO zapewni także opiekę nad dzieckiem w domu.